ценоразпис

копирни услуги до а3

     Принтиране и копиране на формат А4                                                         Принтиране и копиране на формат А3                                                Принтиране и копиране на бял картон, паус,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   самозалепваща хартия и цветен картон формат А4                          от 1 – 50 страници             0,60 лв.                                                                            от 1 – 50 страници                1,20 лв.                                                                     ОТ 1 – 50 СТРАНИЦИ           0,90 лв.   

            от 51 – 300 страници         0,50 лв.                                                                           от 51 – 300 страници            1,00 лв.                                                                     от 51 – 300 страници       0,80 лв.

            над 301 страници              0,40 лв.                                                                           над 301 страници                  0,80 лв.                                                                     над 301 страници             0,70 лв.

        Принтиране и копиране на бял картон, паус,                     Принтиране и копиране на луксозен картон формат А4                Принтиране и копиране на луксозен картон формат А3         самозалепваща хартия и цветен картон формат А3

            от 1 – 50 страници             1,80 лв.                                                                            от 1 – 50 страници                1,20 лв.                                                                     ОТ 1 – 50 СТРАНИЦИ           2,40 лв.   

            от 51 – 300 страници         1,60 лв.                                                                           от 51 – 300 страници            1,10 лв.                                                                     от 51 – 300 страници       2,20 лв.

            над 301 страници              1,40 лв.                                                                           над 301 страници                  1,00 лв.                                                                     над 301 страници             2,00 лв.

 

           Принтиране и копиране на формат А4                                                Принтиране и копиране на формат А3                                                Принтиране и копиране на бял картон, паус,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   самозалепваща хартия и цветен картон формат А4                                    от 1 – 50 страници             0,10 лв.                                                                       от 1 – 50 страници                0,20 лв.                                                                     ОТ 1 – 50 СТРАНИЦИ           0,40 лв.   

                  от 51 – 300 страници         0,08 лв.                                                                      от 51 – 300 страници            0,16 лв.                                                                     от 51 – 300 страници       0,35 лв.

                  над 301 страници              0,06 лв.                                                                       над 301 страници                 0,12 лв.                                                                     над 301 страници             0,25 лв

        Принтиране и копиране на бял картон, паус,                     Принтиране и копиране на луксозен картон формат А4                Принтиране и копиране на луксозен картон формат А3         самозалепваща хартия и цветен картон формат А3

                    от 1 – 50 страници             0,80 лв.                                                                     от 1 – 50 страници                0,70 лв.                                                                       ОТ 1 – 50 СТРАНИЦИ           1,40 лв.   

                    от 51 – 300 страници         0,70 лв.                                                                     от 51 – 300 страници            0,60 лв.                                                                      от 51 – 300 страници       1,20 лв.

                    над 301 страници              0,50 лв.                                                                     над 301 страници                  0,50 лв.                                                                      над 301 страници             1,00 лв.

 

широкоформатно плотиране и копиране

             Плотиране на хартия 80 гр./кв.м 3,80 лв./кв.м                                          Плотиране на хартия 90 гр./кв.м – 4,80 лв./кв.м                                               Плотиране на паус – 5,80 лв./кв.м

                                 Цена на А2            0,95 лв.                                                                                              Цена на А2            1,20 лв.                                                                                            Цена на А2           1,45 лв.

                                 Цена на А1            1,90 лв.                                                                                              Цена на А1            2,40 лв.                                                                                            Цена на А1           2,90 лв.

                                 Цена на А0            3,80 лв.                                                                                              Цена на А0            4,80 лв.                                                                                            Цена на А0           5,80 лв.

              Плотиране на хартия 80 гр./кв.м 2,70 лв./кв.м                                          Плотиране на хартия 90 гр./кв.м – 3,70 лв./кв.м                                               Плотиране на паус – 4,70 лв./кв.м

                                 Цена на А2            0,67 лв.                                                                                               Цена на А2            0,93 лв.                                                                                           Цена на А2           1,17 лв.

                                 Цена на А1            1,35 лв.                                                                                               Цена на А1            1,85 лв.                                                                                           Цена на А1           2,35 лв.

                                 Цена на А0            2,70 лв.                                                                                               Цена на А0            3,70 лв.                                                                                           Цена на А0           4,70 лв.

                 копиране на хартия 80 гр./кв.м 4,80 лв./кв.м                                          копиране на хартия 90 гр./кв.м – 5,80 лв./кв.м                                              копиране на паус – 6,80 лв./кв.м

                                        Цена на А2            1,20 лв.                                                                                              Цена на А2            1,45 лв.                                                                                  Цена на А2           1,70 лв.

                                        Цена на А1            2,40 лв.                                                                                              Цена на А1            2,90 лв.                                                                                  Цена на А1           3,40 лв.

                                        Цена на А0            4,80 лв.                                                                                              Цена на А0            5,80 лв.                                                                                  Цена на А0           6,80 лв.

                 копиране на хартия 80 гр./кв.м 3,80 лв./кв.м                                          копиране на хартия 90 гр./кв.м – 4,80 лв./кв.м                                              копиране на паус – 5,80 лв./кв.м

                                       Цена на А2            0,95 лв.                                                                                               Цена на А2            1,20 лв.                                                                                   Цена на А2           1,45 лв.

                                       Цена на А1            1,90 лв.                                                                                               Цена на А1            2,40 лв.                                                                                    Цена на А1           2,90 лв.

                                       Цена на А0            3,80 лв.                                                                                               Цена на А0            4,80 лв.                                                                                    Цена на А0           5,80 лв.

СКАНИРАНЕ

черно бяло и цветно сканиране до а4 0,50 лв./бр.       

черно бяло и цветно сканиране на а3 – 1,00 лв./бр.                                 

черно бяло широкоформатно сканиране  – 3,00 лв./кв.м

цветно широкоформатно сканиране  – 4,00 лв./кв.м