Голямо разнообразие от различни видове луксозна хартия, изготвяне на дизайна на менютата според изискванията на клиента.