Копиране на чертежи цветно и черно–бяло с размери от: А4, А3, А2, А1, А0, А0+. Цветно и черно бяло плотиране на файлове с размери от: А4, А3, А2, А1, А0, А0+. Услугата се извършва на хартия 80 гр., паус, хартия 200гр. Плотиране на плот файлове (PLT), DWG, PDF, PSD, JPG, CDR, CAD , DXF и др.