Машинно сгъване, изрязване на чертежи и подреждане в папки и класьори.